Multione tööseade - tänavapesur

 

Multione`i tänavapesur on parim lahendus avalike teede pesuks ja puhastuseks, samuti on see seade õige lahendus linna keskuste, autoparklate, turuplatside, suurte tööstuspiirkondade, puhkealade ja paljude teiste puhastamist vajavate kohtade jaoks.